top of page

איך משחקים לינק

מטרת המשחק

להיות המשתתף הראשון שהרוויח חמישה עיגולי שאלה.

 

הכנה

בוחרים שחקן שיהיה "השחקן המרכזי" - השחקן עם הלבוש הצבעוני ביותר.

השחקן המרכזי:
מערבב היטב את חבילות הכרטיסים - כל אחת בנפרד.
מניח את עיגולי השאלות לידו כך שגב הכרטיסים מופנה כלפי מעלה.

מערבב ומפזר את כרטיסי התשובות במרכז השולחן כך שגב הכרטיסים מופנה כלפי מעלה.

כל שחקן (חוץ מהשחקן המרכזי) לוקח 5 כרטיסי תשובה מתוך התפזורת.
* בסיום כל סיבוב, תפקידו של השחקן המרכזי עובר לשחקן משמאלו.

צפו בסרטון הוראות

מהלך המשחק

 • השחקן המרכזי הופך את עיגול השאלה העליון, מקריא את השאלה ומניח את הכרטיס מולו.

 • כל שחקן בוחר מתוך כרטיסי התשובות שלו את כרטיס התשובה המתאימה ביותר לדעתו למאפייניו של השחקן המרכזי, ומחזיק אותו בידו.
  חשוב: כל שחקן משנן וזוכר את התשובה שבחר!

 • לאחר שכל השחקנים בחרו כרטיס תשובה, השחקן המרכזי מכריז: "לינק", והשחקנים מניחים על עיגול השאלה את כרטיסי התשובה שבחרו.

 • השחקן המרכזי בוחר מתוך התשובות את התשובה שהכי מתאימה בעיניו לשאלה.

 • השחקן שהניח את התשובה הנבחרת, זוכה בעיגול השאלה.

 • בסיום כל סיבוב, כל השחקנים מחזירים את קלפי התשובות לתפזורת במרכז, ומערבבים היטב.

 • בסיבוב הבא, ערימת עיגולי השאלה עוברת לשחקן המרכזי הבא, היושב משמאלו של השחקן המרכזי הקודם.

 • כל שחקן (חוץ מהשחקן המרכזי החדש) לוקח 5 קלפי תשובה חדשים.

 • המשחק מסתיים כשאחד השחקנים השיג חמישה עיגולי שאלה.

 

יש לכם רעיונות לכללי משחק חדשים? שלחו לנו ונפרסם אותם באתר
 
 shani@kedmyfamily.com

bottom of page