top of page

איך משחקים סודויו ג'וניור

מטרת המשחק

להיות המשתתף הראשון שיושב על חמישה קלפים.

 

הכנה

 • בוחרים מחלק: מטילים את הקובייה, ופועלים לפי "הוראות לבחירת מחלק" .

 • המחלק הוא משתתף פעיל במשחק.

 • המחלק מערבב היטב את הקלפים, מחלק לכל משתתף 4 קלפים ויוצר משארית הקלפים קופה מרכזית.

 • כל משתתף מביט בקלפים שלו ומסדר אותם הפוכים על השולחן (כשגב הקלפים כלפי מעלה), בצורה שתעזור לו לזכור היכן נמצאת כל דמות ומה המספר שלה.  

 • לא ניתן להביט שוב בקלפים במהלך המשחק.

מהלך המשחק

המחלק מטיל את הקובייה. והמשחק מתנהל לפי הסימן שהקובייה מורה:

 • כאשר מופיעה על הקובייה אחת הדמויות:
  כל משתתף שברשותו קלף של אותה הדמות הופך אותו.
  המשתתף שהפך את הקלף (עם הדמות שהקובייה מורה) ובו המספר הגבוה ביותר, עונה על השאלה שעל הקלף שלו. ובסיום מתיישב עליו.
  כל שאר המשתתפים מחזירים את הקלפים שהפכו לתחתית הקופה.

 • כאשר מופיע על הקובייה סימן פלוס: כל משתתף הופך את הקלף בעל הניקוד הגבוה ביותר שברשותו. המשתתף בעל הקלף עם המספר הגבוה ביותר עונה על השאלה שעל הקלף, ובסיום מתיישב עליו.
  כל שאר המשתתפים מחזירים את הקלפים שהפכו לתחתית הקופה.

 • כאשר מופיע על הקובייה סימן מינוס: כל משתתף הופך את הקלף בעל הניקוד הנמוך ביותר שברשותו. המשתתף בעל הקלף עם המספר הנמוך ביותר עונה על השאלה שעל הקלף. ובסיום מתיישב עליו.
  כל שאר המשתתפים מחזירים את הקלפים שהפכו לתחתית הקופה.

 • בסיום כל תור, כל המשתתפים לוקחים קלף מהקופה, מציצים בו ומצרפים אותו (הפוך) ליתר הקלפים שלהם. המחלק מטיל את הקובייה והמשתתפים ממשיכים לשחק לפי אותם כללים.

 • הראשון שיושב על חמישה קלפים, מנצח במשחק!

 

יש לכם רעיונות לכללי משחק חדשים? שלחו לנו ונפרסם אותם באתר
 
 shani@kedmyfamily.com

bottom of page